REGULAMIN WYNAJMU POKOI W VILLI JODŁOWA 6

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu pokoi.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
W momencie dokonania rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.

II. REZERWACJA

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub przez e-mail, wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Rezerwacja wymaga zadatku w wysokości 30% wartości ceny wynajmu. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, zgodnie z art. 394 K.C..
 2. Opłatę należy uiścić w przeciągu 3 dni od potwierdzenia dostępności rezerwacji na konto bankowe podane na stronie lub e-mailu.
 3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowego. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację Gość otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 4. Pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze lub wcześniejszym przelewem zaksięgowanym na knocie bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym przyjazd.
 5. Zameldowanie Gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie dokumentu tożsamości.
 6. Na terenie Kołobrzegu obowiązuje opłata klimatyczna pobierana za osobę/dzień, która jest pobierana w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku nie stawienia się Gości w pierwszej dobie pobytu, umowa zostaje automatycznie rozwiązana, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone przed planowanym przyjazdem.

III. POBYT

 1. Pokoje wynajmuje się na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00 a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynęła doba hotelowa za która uiścił opłatę.
 3. Obiekt jest zamknięty w godzinach 24:00 do 6:00.
 4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 5. Obiekt oraz teren jest monitorowany.
 6. Osoby niezameldowane w Villi Jodłowa 6 nie mogą przebywać na terenie obiektu.
 7. Ze względu na wymagania przeciwpożarowe w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń grzewczych (elektrycznych lub gazowych) nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 8. Na terenie obiektu bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych pod groźbą wypowiedzenia umowy najmu i doliczenia do rachunku koniecznej czynności dearomatyzacji pokoju.
 9. Każdorazowo Gość opuszczając pokój zobowiązany jest zamknąć drzwi i sprawdzić czy są zamknięte.
 10. „Villa Jodłowa 6” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przedmiotów wartościowych oraz uszkodzenia lub utratę samochodu należącego do Gościa.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia jak również za zagubienie koca piknikowego, parawanu plażowego i klucza (opłata 50 PLN).
 12. Zwierząt nie przyjmujemy.
 13. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Villa Jodłowa 6 nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, Właściciele oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia Villa Jodłowa 6 bez zwrotów kosztów.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny;
  – które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin wyrządzając szkodę w mieniu naszym lub gości.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując rezerwacji Gość akceptuje poniższy regulamin RODO Villi Jodłowa 6.

REGULAMIN RODO